Nowe Dziedzictwo
PL / EN
Facebook
Email
Prezentacja

Ny Arv/ Nowe dziedzictwo to projekt skupiający się na potencjale kulturotwórczym europejskich zabytkowych kościołów zaadaptowanych na na nowoczesna centra kultury, realizowany w partnerstwie instytucji polskiej i norweskiej.

Projekt realizowany w terminie styczeń 2014 – styczeń 2016, składał się z trzech elementów: międzynarodowej konferencji „Świątynia – wieczne sacrum”, stworzenia i wdrożenia nowoczesnych narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystyczne w Centrum św. Jana w Gdańsku i Kulturkirken Jakob w Oslo.

church-image