Nowe Dziedzictwo
PL / EN
Facebook
Email
Prezentacja

church-image

„Ny Arv/ Nowe dziedzictwo” to projekt skupiający się na potencjale kulturotwórczym europejskich zabytkowych kościołów zaadaptowanych na na nowoczesna centra kultury, realizowany w partnerstwie instytucji polskiej i norweskiej.

Głównymi miejscami wydarzeń są Centrum św. Jana w Gdańsku oraz Kulturkirken Jakob w Oslo – obiekty dziedzictwa kulturowego pełniące funkcje kulturalne.

 

Projekt realizowany w terminie styczeń 2014 – styczeń 2016, składa się z trzech elementów: międzynarodowej konferencji „Świątynia – wieczne sacrum”, stworzenia i wdrożenia nowoczesnych narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystyczne w Centrum św. Jana w Gdańsku i Kulturkirke Jakob w Oslo.

Ideą projektu „NY ARV/Nowe dziedzictwo” jest pochylenie się nad zagadnieniami związanymi z potencjałem kulturotwórczym zabytkowych kościołów, przekształconych w centra kultury możliwościami kreowania wydarzeń artystycznych, zyskujących niezwykłą formę dzięki specyficznemu otoczeniu ich prezentacji.

Celem projektu jest promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej dla Centrum św. Jana w Gdańsku oraz Kulturkirken Jakob w Oslo. Cel realizowany będzie poprzez: Wymianę doświadczeń z partnerami norweskimi i europejskimi w zakresie funkcjonowania instytucji kultury w zabytkowych kościołach zaadaptowanych na cele kulturalne, promocji takich miejsc i ich dziedzictwa kulturowego oraz kierunków dalszego rozwoju; Stworzenie nowoczesnych narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego; realizację z partnerami norweskimi wspólnego projektu muzycznego, sprzyjającego mobilności artystów, czerpiącego z tradycji kultury polskiej, kaszubskiej, norweskiej.