Więcej informacji po naciśnięciu na podświetlone elementy prezentacji.

CZYM JEST ADAPTACJA?

Adaptacja to nic innego jak przystosowanie istniejącego budynku do wymogów jego nowej funkcji.

Jeśli kościół ma pełnić funkcję nowoczesnego centrum kultury, gdzie realizowane będą wystawy, koncerty czy sztuki teatralne, konieczne jest wprowadzenie infrastruktury – sceny, widowni, elementów oświetlenia czy nagłośnienia – niezbędnych do prowadzenia takiej działalności. Istotne jest też wprowadzenie udogodnień dla widza (takich jak np. dostęp do WC) oraz dostosowania do wymogów sprecyzowanych w odpowiednich przepisach dotyczących realizacji tego typu wydarzeń.

W zabytkowych obiektach ingerencje takie wiążą się z konsultacjami z konserwatorem zabytków, w celu poszanowania i zachowania historycznej materii budynku. Prace te na ogół wymagają kompromisu pomiędzy wymogami konserwatorskimi a inwencją projektanta.

Podczas prac adaptacyjnych w zabytkowych obiektach często kontrowersje budzi forma (wygląd) nowowprowadzonych elementów. Od lat ścierają się tu dwa stanowiska: konserwatywne optujące za stylizowaniem nowych elementów tak, aby jak najbardziej przypominały materię zabytkową oraz nowoczesne stawiające za cel jasny podział wizualny i technologiczny pomiędzy elementami zastałymi oraz nowymi.


powrót