Centrum św. Jana

Kościół św. Jana w Gdańsku jest typowym przykładem gotyckiego budownictwa sakralnego z XIV i XV wieku. Charakteryzuje go masywna i prosta architektura. Jest jednym z trzech kościołów znajdujących się na Głównym Mieście, turystycznym centrum Gdańska. Kościół posiada wiele elementów oryginalnych, podnoszących jego wartość zabytkową.

Centrum św. Jana powstało w 1995 r., kiedy Nadbałtyckie Centrum Kultury przejęło opiekę nad zrujnowanym kościołem św. Jana i zobowiązało się do zarządzania odbudową zniszczonego obiektu, w celu uruchomienia w jego wnętrzu miejsca łączącego funkcje sali koncertowej i wystawienniczej. Powołane zostało biuro odbudowy kościoła, rozpoczęto prace konserwatorskie i budowlane, mające na początku głównie za zadanie zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją. W latach 2009-12, dzięki dofinansowaniu z RPO woj. Pomorskiego, w kościele przeprowadzono prace rewitalizacyjne i adaptacyjne na centrum kultury. Obiekt wyposażono w nowoczesny sprzęt i stworzono w nim profesjonalne zaplecze do organizacji wystaw i przede wszystkim koncertów.

Głównym założeniem prowadzonej w obiekcie przez NCK działalności kulturalnej jest wykreowanie miejsca otwartego na różnorodne projekty i przedsięwzięcia artystyczne, miejsca służącego zarówno artystom, jak i odbiorcom sztuki, w którym następuje naturalna synchronizacja pomiędzy zachowanym dziedzictwem historyczno-kulturowym a współczesnością. Wnętrze pełni przede wszystkim funkcję unikatowej w swym charakterze sali koncertowej. W kościele panuje również równowaga pomiędzy sferą sacrum oraz profanum. Od 1998 r. posługę prowadzi tu Duszpasterstwo Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej. W Centrum realizowane są zarówno imprezy programowe NCK, jak i imprezy zewnętrzne.

www.centrumswjana.pl


powrót