Kultur Büro Elisabeth

Kultur Büro Elisabeth to fundacja powołana w 2003 r. z inicjatywy parafii ewangelickiej. Fundacja zawiaduje pięcioma wysokiej klasy zabytkowymi kościołami mieszczącymi się w Berlinie: Sankt Elisabeth-Kirche (XIX w.), Zionkirche (XIX w.), Golghatakirche (XIX/XX w.), Sophienkirche (XVIII w.) i St. Johannes-Evagelist-Kirche (XIX/XX w.).

Fundacja powołana została, aby wspierać parafię w utrzymaniu zabytkowych obiektów. Jako osobny podmiot zawiaduje również ich finansami i może pozyskiwać zewnętrzne dofinansowanie. Przede wszystkim jednak stwarzać ma przestrzeń dla kultury pod hasłem przewodnim biura: „Kultur Raum Geben”.

Poprzez swoją działalność biuro chce pokazać alternatywne możliwości wykorzystania obiektów sakralnych. Wpływa w ten sposób na wzmocnienie wizerunku kościoła protestanckiego i podkreśla jego rolę na kulturalnej mapie Berlina. W porozumieniu z parafią realizuje zróżnicowany program kulturalny, otwarty przede wszystkim na młodych artystów, poprzez stworzenie miejsca dla prób i prezentacji ich twórczości.

W murach budynków odbywają się liczne koncerty, pokazy tańca, występy teatralne, wystawy sztuki współczesnej oraz instalacje. Biuro współpracuje z wieloma festiwalami odbywającymi się w mieście, m.in. Berlin Biennale. Prowadzi również działalność komercyjną – wynajmuje wnętrza na imprezy okolicznościowe, a zebrane w ten sposób fundusze przeznacza na realizację programu i utrzymanie budynków.

www.gemeinde-am-weinberg.de

powrót