W dniach 12-13 września 2014 roku Nadbałtyckie Centrum Kultury, gospodarz mieszczącego się w gotyckim kościele, Centrum św. Jana, zorganizowało w Gdańsku w ramach projektu „Ny Arv/ Nowe dziedzictwo” konferencję „Świątynia - wieczne sacrum?”.

Zainicjowano w ten sposób spotkanie przedstawicieli innych europejskich instytucji kultury, funkcjonujących w byłych lub obecnych świątyniach. Wspólnie toczono rozmowy na temat historii, wyzwań adaptacyjnych, świeckiego życia dawnych kościołów oraz możliwości współpracy pomiędzy tymi specyficznymi instytucjami.

Potrzeba poszukiwania instytucji bliźniaczych, od których NCK mogłoby czerpać wiedzę i inspirację do dalszych działań, pojawiła się po zakończeniu rewitalizacji i adaptacji kościoła św. Jana w Gdańsku na centrum kultury. W ten sposób nawiązana została współpraca z Kulturkirken Jakob w Oslo, neogotycką świątynią we wnętrzu której Kirkelig Kulturverksted stworzyło przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych – koncertów, spektakli oraz wystaw. Instytucje pracują wspólnie nad projektem muzycznym, którego premiera odbędzie się w 2015 r. w Centrum św. Jana w Gdańsku oraz Jakob Kulturkirken w Oslo.

Współpraca ta jest osnową projektu „Ny Arv/ Nowe Dziedzictwo”, który realizowany jest w Polsce oraz Norwegii w latach 2014-16. Projekt na celu ma zwrócenie uwagi na specyficzny potencjał kulturotwórczy drzemiący w kościołach przekształconych na centra kultury. Na projekt składa się realizacja konferencji, stworzenie narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i wymiana muzyczna. Jest on finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.


powrót