Nikolaj Kunsthal

Nikolaj Kunsthal to centrum sztuki współczesnej, którego siedziba mieści się w dawnym kościele św. Mikołaja w Kopenhadze. Początki położonego w centrum miasta kościoła sięgają XIII w., co sprawia, że jest on trzecią najstarszą kopenhaską świątynią. Nikolaj znacznie ucierpiał w wyniku wielkiego pożaru, który rozpętał się w mieście w 1795 r. Z braku funduszy na odbudowę zniszczonego kościoła, na początku XIX wieku został on zdesakralizowany. Dopiero na początku XX wieku odbudowano bryłę kościoła. W latach 60. zaczęto okazjonalnie wykorzystywać jego wnętrze do prezentacji sztuki współczesnej, a od lat 80. na stałe rozpoczęto w nim działalność wystawienniczą.

Dziś Nikolaj skupia się wyłącznie na prezentacji międzynarodowej sztuki współczesnej, w szczególności projektach, które nawiązują do bieżących wydarzeń politycznych, zjawisk społecznych i kulturalnych. Centrum realizuje 6-7 wystaw rocznie oraz cykliczny festiwal sztuki wideo FOKUS.

Ciekawą inicjatywą centrum jest wykorzystanie potencjału historii budynku, który nadal funkcjonuje w świadomości ludzi jako świątynia. W 2011 r. rozpoczęto kampanię promocyjną, której hasła nawiązują do sakralnego charakteru siedziby. Dla przykładu na wieży kościoła zawisnął baner wielkoformatowy z wywołującym konsternację hasłem „I’m not not a church” /czyt. „Nie jestem kościołem”/.

www.nikolajkunsthal.dk

powrót